Fylkesstyret for KS Viken blir det største fylkesstyret i KS. Følgende ble valgt til fylkesstyret for KS Viken:

 • Hilde Thorkildsen (Ap), ordfører i Nittedal - leder 
 • Kari Anne Sand (Sp), ordfører i Kongsberg - nestleder 
 • Cecilie Agnalt (Ap), Viken fylkeskommune
 • Heidi Granli (Ap), Gol kommune
 • Eivind Knudsen (Ap), Drammen
 • Karoline Fjeldstad (Sp), ordfører i Rakkestad
 • John-Erik Vika (Sp), ordfører i Eidsvoll
 • Thor-Christian Grosås (Sp), Lillestrøm kommune
 • Ernst-Modest Herdieckerhoff (MdG), varaordfører i Lørenskog
 • Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører Bærum
 • Gunn Cecilie Ringdal (H), ordfører i Lier
 • René Rafshol (H), ordfører i Råde
 • Tore Opdal Hansen (H), Viken fylkeskommune
 • Michael Torp (FrP), Moss kommune
 • Wenche Risdal Lund, KS Bedrift