Koronatiltak, tariff, barnevernreform, konsultasjonsordningen og debattheftet var noen av temaene som var på agendaen under dagens møte i fylkesstyret i KS Viken. Statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland var invitert til en dialog på starten av møtet. Hun orienterte om dagsaktuelle saker med tanke på koronapandemien, blant annet hvordan staten skal følge opp bekymringer knyttet til næringslivet i forbindelse med nedstengingen. Videre ønsket statsforvalteren til en dialog rundt tilsyn og omgang av tilsyn i kommunene, gitt den situasjonen kommunene står i.

I tillegg ble Cecilie Agnalt fra Viken fylkeskommune valgt som fungerende nestleder i den perioden nestleder Kari Anne Sand fungerer som leder i Hilde Thorkildsens fravær. Svein Larsen fra Sarpsborg trer inn som fast representant i den perioden. 

Her finner du saksdokumentene og referatet fra fylkesstyrets møte, og dokumenter fra tidligere møter.