KS strategikonferanse er en møteplass for politisk og administrativ ledelse i fylkeskommune og kommuner i fylket vårt.

I årets Debatthefte løfter KS de store samfunnsutfordringene som vil prege kommunesektoren fremover. Skal vi som samfunn lykkes med å møte disse utfordringene, er det helt nødvendig med en felles virkelighetsforståelse. I heftet går KS nærmere inn på to av virkemidlene for å løse utfordringene, arealpolitikken og arbeidsgiverpolitikken. Dette vil også være de to hovedtemaene for årets strategikonferanse. 

Programmet finner du i denne lenken: lenke til program

Her finner du nettsidene til KS spør - Debatthefte 2023