Kommunedirektørkollegiet i Vestfold og Telemark valgte nytt Kommunedirektørutvalg (KDU) for 2022 og 2023 i høst.

I tillegg til Per Sturla Wærnes som er valgt som leder består nytt KDU for KS Vestfold og Telemark av:

  • Karin G. Finnerud (nestleder) – Skien
  • Rikke Raknes – Seljord
  • Bjørn Gudbjørgsrud – Sandefjord
  • Egil Johansen – Tønsberg
  • Gro Herheim – Larvik
  • Arve Semb Christophersen – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Varamedlemmer til KDU er i samme periode:

  • Per Dehli – Midt Telemark
  • Une Marit Tangen  - Fyresdal
  • Rose-Marie Christiansen - Porsgrunn

Kommunedirektørutvalget representerer kommunedirektører i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) og øverste administrative leder i kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, i generelle administrative og faglige spørsmål av betydning for kommunesektoren. Det sentrale Kommunedirektørutvalget er ansvarlig for løpende kontakt og samarbeid med de fylkesvise kommunedirektørutvalgene, som deltar aktivt i arbeidet i organisasjonens lokale organ i de enkelte fylkene.