KS tilbyr seks webinar som vil vise dere:

  • Et dypdykk i KS' arbeidsgiverpolitikk «Nyskapende arbeidsgivere tar grep».
  • Hvordan jobber kommuner og fylkeskommuner på nye måter med å utvikle en ny arbeidsgiverstrategi?
  • Hvilke verktøy kan vi bruke i arbeidet med å utforme og ta i bruk en ny arbeidsgiverstrategi?
  • Hva blir viktige lederferdigheter og medarbeiderskap inn i fremtidens arbeidsliv?

Målgruppe for webinarene: HR/personal, kommunale ledere, tillitsvalgte og folkevalgte.

imagevhjt.png

imagewsprj.png

Alle webinarene varer fra kl. 08.30 – 09.30.

Lenker til webinarene (blir lagt ut fortløpende)

2. desember 2021 Det store fremtidsbildet Se program og sending her
21. januar 2022 Å våge Se program og sending her
16. februar 2022 Å lede Se program og sending her
16. mars 2022 Å lære Se program og sending her
1. april 2022 Å mobilisere Se program og sending her
27. april 2022 Å samhandle Se program og sending her

KS Vestfold og Telemark tilbyr regionale verksteder for å dele erfaringer med andre kommuner om revidering/utvikling av arbeidsgiverstrategi.

Dato for disse møteplassene fastsettes tidlig januar i dialog med interessentlisten. Forventet gjennomføring av regionale verksteder månedskiftet januar/februar samt 2-3 verksteder i påfølgende måneder.

Målgruppe: HR / Ansvarlig for arbeidsgiverstrategi prosessen. 

Meld din interesse for deltakelse i regionale verksteder i KS Vestfold og Telemark