- Vår kjære kollega gjennom mange år, rådgiver Ann-Kariin Iversen, bestemte seg i vinter for å melde fra om at hun i løpet av våren vil gyve løs på en ny fase i livet. Hun vil prøve pensjonisttilværelsen, sier regiondirektør i KS Vestfold og Telemark, Jan Erik Innvær.

- Det er en trofast medarbeider som 1.mai slutter i KS. Hun har tjent organisasjonen og våre medlemmer med iver og engasjement i mange år. Og hun fortjener stor takk for innsatsen i og for kommunefellesskapet!

Ann-Kariin Iversen, foto: KS

Ann-Kariin Iversen. Foto: KS

Når en slutter – så inviterer vi en ny medarbeider med på laget. Gunn Hege Huslende er ansatt – og vil tiltre som rådgiver fra 1. juni.

- Gunn Hege vil få oppgaver og ansvar spesielt til oppvekst og utdanningsområdet. Vi ser frem til å bli kjent – og til dine bidrag, sier Innvær. 

Gunn Hege Huslende har med seg erfaring som lærer, sosiallærer, avdelingsleder, inspektør og rektor. I dag er hun enhetsleder for skole i Rollag kommune – og deltar i slik rolle i rådmannens ledergruppe der. Hun har også arbeider som sosionom i barnevernet i flere kommuner, samt i Bufetat.

Huslende er 40 år, bosatt på Lampeland og planlegger å flytte til Grenland – med kontorplass hos oss i Skien. Velkommen skal du være til oss i KS Vestfold og Telemark.