- Høstkonferansen er en viktig møteplass for KS’ medlemmer, og ekstra viktig i år etter kommune- og fylkestingsvalget, sier regiondirektør i Vestfold og Telemark, Inger Lysa.

- Konferansen vil være en fin anledning til å stifte bekjentskap med det politiske topplaget i regionen, og samtidig gjøre seg kjent med – og ikke minst gi innspill til – kommunesektorens prioriteringer og arbeid i tiden som kommer, sier hun. 

Lenkeblokk Icon Program og påmelding

Hvordan møter vi de store samfunnsutfordringene?

På dagsorden står de store samfunnsutfordringene, og hvordan vi skal møte dem på best mulig måte. I februar holdes Landsting, der den politiske plattformen for arbeidet i perioden 2024-2027 skal meisles ut. Avdelingsdirektør for lokaldemokrati i KS, Frode Lindtvedt, kommer og spiller opp til dialog rundt de store temaene, med god anledning for deltagerne til å fremme sine synspunkter.

Ett fylke blir to!

Vestfold og Telemark skiller lag. Hva blir «Nye» Vestfold og «Nye» Telemark? Fylkesdirektørene og politisk ledelse oppdaterer oss.

Tariff 2024

Arbeidet med tariffoppgjøret 2024 er allerede i gang. Hva har vi i vente? Avdelingsdirektør for arbeidsliv, KS Bjarte Rørmark kommer.

Samfunnsberedskap og sikkerhet 

Særlig oppmerksomhet skal vi gi temaet beredskap. En rekke hendelser i senere tid har økt fokuset på dette samfunnskritiske området. Vi skal høre fra Totalberedskapskommisjonen, ved Cecilie Daae, fra Statsforvalteren ved Ingvild Aartun – og fra kommuner som virkelig har fått prøvd kriseberedskapen sin.

Konstituerende fylkesmøter

Kommuner og fylkeskommuner har i forkant av høstkonferansen valgt sine delegater til fylkesmøtene. Møtene legges rett i etterkant av høstkonferansen. Der velges delegatene til Landstinget i februar 2024, samt styrene for hhv Vestfold og Telemark. KS Vestfold og Telemark ser fram til å bli kjent med de nye styrene og komme raskt i gang med det viktige arbeidet!