Følgende ble valgt til KS Telemark fylkesstyre:

  • Trond Ballestad, SP - leder
  • Thorleif Fluer Vikre, FrP - nestleder
  • Gry Fuglestveit, AP
  • Erik Skjervagen, AP
  • Pål Berby, Rødt
  • Beate Marie Dahl Eide, SP
  • Solveig Abrahamsen, H
  • Marius Roheim Aarvold, H
  • Stine Stamland, FrP
  • Anne Berit Steinseth, Samfunnsbedriftene