- KS’ Strategikonferanser er den viktige møteplassen for å drøfte arbeidsgiverstrategi og innspill til tariffoppgjøret 2023, sier regiondirektør Helene Arholm i KS Region Vest. KS Rogalands konferanse finner sted 14. og 15. februar på Quality Hotel Residence i Sandnes.

- I år ønsker KS også at deltakerne på konferansene drøfter hvordan sikre og styrke lokaldemokratiets evne og kraft til å løse store samfunnsutfordringer på lang sikt, sier Arholm.

Arbeidsgiverrelaterte temaer står på dagsorden, og på konferansen i Rogaland blir følgende temaer tatt opp:

  • Utdanne, rekruttere, mobilisere og beholde
  • Heltidskultur
  • Sykefravær og nærværsarbeid

To debatthefter i år

I begge fylker vil Debattheftene 2023 være en sentral del av konferansene. Debattheftene 2023 kommer i to deler og med følgende tema:

  • Debatthefte I – Evne og kraft til å bære
  • Debattheftet II - Mellomoppgjøret 2023

Debattheftene vil skape grunnlag for drøftingene i fylkesmøtene. I Rogaland blir fylkesmøtet den 9. mars. I Vestland blir fylkesmøtet som en del av Strategikonferansen den 7. mars.

- Vi oppfordrer fylkesmøtedelegatene om å delta på strategikonferansene, der mange av diskusjonene om disse viktige temaene vil foregå, sier Helene Arholm.

Rekrutterings- og kompetanseutfordringer
Daglig leder i KS Vestland, Frode Kyrkjebø, er opptatt av å lytte til kommunenes perspektiver på viktige saker.

-  Strategikonferansen i Vestland tar opp temaer som en finner i debattheftene våre. I tillegg til å få informasjon om KS’ arbeid med tariff 2023, skal vi drøfte rekrutterings- og kompetanseutfordringer i kommunal sektor, sier han. Konferansen i Vestland finner sted på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen den 7. mars.


Frode Kyrkjebø, daglig leder i KS Vestland. Foto: KS

-  Vi skal også gå nærmere inn på de viktigste utfordringene for en bærekraftig kommunesektor. Jeg gleder meg til å få perspektiv på disse temaene, fra kommunene og fra barn og unge, og til at vi i KS kan dele våre perspektiver.

Nytt i år er en egen parallellsesjon om lokalpolitisk handlingsrom i planarbeidet, for de som ikke deltar på fylkesmøtet. - Dette håper jeg vil treffe mange og gi et enda bedre konferansetilbud, sier Kyrkjebø.

I tillegg til debattheftene står følgende på dagsorden i Bergen:

  • Rekruttering og kompetanse i lys av behov for omstilling
  • Barn og unges stemme – hva er viktig for oss?
  • Fylkesmøtet 2023

Mer om konferansene:

KS Rogaland inviterer til konferanse 14.-15. februar.
Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes
Fylkesmøtet avholdes 9. mars på Teams fra kl. 09.00 – 11.00
Program og lenke til påmelding

KS Vestland inviterer til konferanse og fylkesmøte 7. mars.
Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli, Bergen
Program og lenke til påmelding