Mange viktige spørsmål ble løftet under KS Rogalands strategikonferanse denne uken. Her var nær 100 ordførere, kommunedirektører og administrasjon i Rogalandskommunene og Rogaland Fylkeskommune samlet på en av årets viktigste møteplasser.

På agendaen stod KS debatthefte som alle kommunene behandler politisk i disse dager. Her bes kommunene ta stilling både til samfunnsspørsmål og grunnlaget for årets lønnsoppgjør. Innspillene   tas videre i den demokratiske prosessen i KS, med eget fylkesmøte som avgjør hva som skal gå videre til KS Hovedstyre, der vedtaket blant annet danner grunnlag for forhandlingsmandatet i lønnsoppgjøret.

Deltakerne på strategikonferansen fikk en grundig innføring i debatthefte del 2 og kommende lønnsoppgjør av KS områdedirektør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø. Områdedirektør for samfunn velferd og demokrati, Helge Eide, innledet om debattheftets del en og de store samfunnsutfordringene som nå må adresseres. Ressursutfordringen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og klima og miljøutfordringene krever omstilling og langsiktige tiltak, noe som utfordrer kommuneorganisasjonene fremover.


Områdedirektør i KS, Helge Eide (t.v(, og kommunedirektør i Stavanger, Per Kristian Vareide. Foto: Julie Brathetland 

Strategikonferansen er en viktig møteplass for toppledere i kommunene og fylkeskommunen, og det er også en mulighet til å dele eksempler og erfaringer. Fylkesdirektør Gunn Claire Westad innledet om fylkeskommunens nye rolle innen opplæring og kompetanse, og de mulighetene hun ser for å kvalifisere flere for arbeid og å øke kvalifikasjonene hos de som allerede er ansatt. Suldal kommune og Haugesund kommune viste gode eksempler på omdømmebygging for bolyst og rekruttering, Stavanger viste frem sitt heltidsprosjekt og Bjerkreim kommune fortalte om hvordan de har fått ned sykefraværet gjennom systematisk arbeid og gode rutiner.

Ordføreren i Sokndal og ung ordfører i Sandnes trakk opp noen av de utfordringene og mulighetene kommunene står i. Ressurs- og personalfordeling og det å ta i bruk teknologi er viktig i et demografiperspektiv, arealforvaltning i et nærings, klima- og miljøperspektiv og det å ha gode samfunn å leve og arbeide i står sentralt.


Deltakere fra ulike kommuner. Foto: Julie Brathetland