To dager med politisk verksted startet med ung deltakelse og ungt utenforskap og ble avsluttet med perspektiv på krigen i Ukraina.

- Jeg spurte en dame om veien til hotellet, og hun viste seg å være flyktning fra Ukraina. Hun var fra en av de første byene som ble angrepet av Russland i denne krigen, innledet tidligere ambassadør til Kiev, Øyvind Nordsletten, foredraget om Russland og Ukraina. Dette ble en sterk og rørende avslutning på samlingen.

Unges stemme i lokaldemokratiet, ungt utenforskap, tariff, statsbudsjett, demografiutfordringen og situasjonen i Ukraina var hovedsakene på årets høstkonferanse i Rogaland, der nær 80 representanter fra kommunene og Rogalandsbenken på Stortinget deltok. KS presenterte verktøyene KS Ung og Fremtidsverktøyet 2040, som kan være nyttige for kommunene når det gjelder ung deltakelse i demokratiet og planlegging for demografisk utvikling.

Bilde uten beskrivelse

Stortingsrepresentantene Tom Kalsås og Margret Hagerup fulgte med under konferansen. Foto: KS

En viktig sak på Høstkonferansen er innspill til statsbudsjettet, og her hadde Rogalandskommunene mange tilbakemeldinger om saker KS og Stortingsbenken bør prioritere. Blant disse var:

  • Totalrammen til kommunene må styrkes og forskjeller utjevnes.
  • Koronarelaterte utgifter kommunene har hatt i 2022 må kompenseres fullt ut.
  • Husbankens tilskudd til heldøgns omsorgsplasser og utleieboliger må videreføres og ikke settes på vent.
  • Sikre finansiering av kommunenes styrking av IT-sikkerhet og beredskap.
  • Grunnrenteskatt og naturressursskatt på vindkraft bør tilfalle vertskommunene.
  • Økte konsesjonskraftinntekter og høyprisavgift må ses i sammenheng med økte strømutgifter for kommunene i Rogaland.
  • KS Rogaland ber KSD og Stortingsbenken arbeide for å sikre at kompetansesenter for havvind, Sokkeldirektoratet og nasjonalt senter for yrkesfag lokaliseres til Rogaland samt at psykologiutdanning opprettes ved Universitetet i Stavanger og at Jøssingfjord vitenmuseum får de nødvendige bevilgningene for å ferdigstille senteret.
  • KS Rogaland ber KS og Stortingsbenken arbeide for å sikre at utbygging av Røldalstunellen og E134 Bakka-Solheim prioriteres iverksatt.