Klimatilpasning er et mangfoldig og komplekst område. Utfordringene er store både på kort og lengre sikt. Behovet for økt innsikt, ressurser og verktøy og en samlet strategi for klimatilpasning er stort. I dette arbeidet er erfaringsdeling og læring viktig. Dette var utgangspunktet for at KS etablerte «Kommunenettverk om klimatilpasning».

Den første samlingen i nettverket gikk av stabelen på Clarion Hotel Bergen Airport den 12. og 13. juni. Aktivitetene var en kombinasjon av faglige innlegg og erfaringsdeling ved at kommunene presenterte seg og de utfordringene de står overfor i arbeidet med klimatilpasning. Totalt 9 kommuner var representert:

  • Aurland kommune
  • Gulen kommune
  • Hadsel kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Kvam Herad
  • Lærdal kommune
  • Vaksdal kommune
  • Vinje kommune
  • Årdal kommune

Mange sentrale tema

På samlingen ble blant annet tema som kommunale og regionale klimaprofiler, helhetlig ROS med fokus på klimadelen, status for arbeidet med klimatilpasning i kommunesektoren, klimatilpasning og kommuneplaner berørt.

Målsettingen for samlingen var i første rekke å etablere nettverksamarbeidet som en god delingsarena, men også at de deltakende kommunene skulle komme i gang med med å utvikle kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med lokale klimaplaner, og kommuneplanen. Oppstarten viste at selv om kommunene var på forskjellige stadier i arbeidet med klimatilpasning, hadde de mye å lære av hverandres erfaringer.

Synes du dette høres spennende ut?

Vi har plass til flere kommuner i det videre arbeidet. Neste samling er 21.-22. oktober. Ta kontakt med Jarl Vidar Erichsen eller Tom Gundersen for mer informasjon.