Personer med liten eller ingen digital kompetanse skal kunne få veiledning slik at de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og få hjelp til å bruke offentlige digitale tjenester.

Ved å øke den grunnleggende digitale kompetansen vil kommunikasjonen mellom innbyggerne og offentlig sektor kunne bli mer effektiv. Det bidrar til å redusere digitalt utenforskap. Det store potensialet med digitalisering av offentlig tjenester oppnås ikke dersom deler av befolkningen ikke kan eller vil benytte digitale tjenester.

Kommunene velger selv hvordan det er best å organisere sitt tilbud på bakgrunn av lokale forhold og behov. Veiledningstilbudet kan for eksempel inngå som en del av folkebibliotekets generelle veiledningstilbud, kommunens servicekontor, eller veiledning fra kommunale fagavdelingen.

www.digihjelpen.no finner dere nyttige tips og råd om hvordan dere kan organisere et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse.