- Det er en fin mulighet til å oppleve hvordan det vi har lært virker i daglig praksis, synes studenten som har opplevd KS på nært hold i fire måneder.

Eira synes det er nyttig å få se kommuner og fylkeskommuner fra en ny vinkel, og hun anbefaler andre studenter å søke praksis i KS.

– Jeg er sikker på at kommunesektoren er aktuelle arbeidsplasser for mange av de som studerer statsvitenskap. Eira Aas Eide , praksisstudent hos KS Rogaland

Selv vet hun ennå ikke hva hun vil bli, men hun ser ikke bort fra at kommunen kan bli arbeidsgiveren hennes, og kanskje KS når hun får mer erfaring, legger hun til. Eira er imponert over at det er så mye kunnskap blant de som jobber i KS.

Valgte varsling

En viktig del av praksis er å skrive en oppgave der man fordyper seg i et tema i praksisfeltet. For Eira var det å velge tema vanskelig. – Jeg ville jo ikke gå glipp av noe, det var så mange spennende tema her, sier hun, og nevner prosjektet Jobbvinner som et kjempeinteressant tema.

- Varsling var det siste temaet jeg ble introdusert for, og jeg visste ikke så mye om det, bortsett fra alle avisoppslagene om alt som er riv ruskende galt, sier studenten.

Nå har hun oppdaget at varsling handler om mye mer.

– Det er mye vanskeligere enn man skulle tro, sier Eira, som har lest mange dokument for å komme dypt ned i emnet. – Definisjonen er jo grei, det handler jo om å melde fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Men så kommer spørsmålet om hva som er et kritikkverdig forhold, og det kan oppfattes forskjellig fra person til person, forteller hun, og synes temaet blir vanskeligere jo mer man ser nærmere på det.

Som student hos KS har Eira fått være med på arbeidsmøter med rådmenn og personalsjefer, og ser at de som har jobbet med dette lenge også synes det er vanskelig.

– Det er jo et begrep man bruker til hverdags, men det kan ha en annen valør når man snakker om varsling i arbeidslivet, sier Eira, og legger til at det er mye vanskeligere å behandle varsling i praksis enn å skrive oppgave om det.

Får bidra i diskusjonen

- Jeg trodde jeg bare fikk sitte der og observere, forteller Eira, som etter hvert også ble utfordret til å dele hva hun tenker og mener. Hun synes det var veldig fint at de ville høre hennes mening, når så mange av dem har så lang erfaring og mye kunnskap selv. Hun har også fått tilgang til materiell som ikke ligger på nett, som å få samle inn varslingsrutiner fra kommunene i området. Det å få tilgang til så mye kunnskap har vært en viktig faktor når praksisen oppleves som vellykket.

I Statens hus, der KS Rogaland har kontor, er det flere studenter. Eira synes det er fint at de kan treffes og snakke om hvordan praksis er, og dele tema man får kunnskap om undervegs. Hun setter også stor pris på arbeidsfellesskapet i KS Rogaland som hun har vært en del av denne perioden.

- KS Rogaland er en liten arbeidsplass. Jeg var så skikkelig nervøs den første morgenen da jeg gikk nedover og skulle møte dem. Jeg kom en halv time før tiden og måtte drøye litt utenfor før jeg gikk inn - jeg tenkte at dette aldri kunne gå godt. Men så, etter den første morgenkaffen, var jeg ikke nervøs mer, og siden var det bare kjekt.

Eira har også blitt litt kjent med andre i Region Vest. Hun synes det har vært fint å delta på regionmøtene, og så var det kjempefint at studenten fra Bergen kom på besøk, så de kunne bli kjent og dele erfaringer.

Etter fire måneder i praksis anbefaler Eira andre studenter å velge det samme.

- Det er kjekt med praksis, for man får se ting på en annen måte og lærer selv om det ikke er bevisst. Mye av det man leser og hører på forelesning kan være vanskelig tilgjengelig selv om man har valgt et studium man er interessert i. Eira Aas Eide, praksisstudent hos KS Rogaland

I praksis blir det klart hvordan ting henger sammen, synes hun, og legger smilende til at ute praksis er det ikke sikkert hun hadde fått oppleve å spise middag med en ordfører slik hun gjorde på strategikonferansen.

Aktuelt for unge

Eira hadde aldri hørt om KS før hun skulle ut i praksis, men hun mener organisasjonen burde vært kjent blant unge og ikke minst blant samfunnsvitenskapelige studenter.

- Mye av forskningen og materiellet KS har tilgjengelig er jo veldig aktuelt for slike studieretninger, og som kommunesektorens interesseorganisasjon burde den være på pensum i utdanningen, mener hun.

Den nye facebooksiden til KS Vest er en bra kanal, og den nye hjemmesida til KS er både pen og god å navigere på, synes studenten, som slet skikkelig med å finne ut mer om KS før hun begynte. - her fins det mye nyttig for studenter, det er bare det at de ikke vet om det, sier Eira.

Samarbeid om kompetanse i varslingssaker

KS Rogaland har sammen med kommunene satt i gang et samarbeid om opplæring, kompetanseheving og et felles fundament for hvordan man håndterer varslingssaker. Det er etablert to arbeidsgrupper som utarbeider felles begreper og «god praksis guide» i løpet av 2019.