16. mai arrangerte KS Rogaland, med samarbeidspartnere, konferanse om aldersvennlige lokalsamfunn.

Konferansen ble arrangert som oppfølging fra studiebesøk til Manchester høsten 2022 og representanter fra Greater Manchester og Manchester by deltok sammen med 100 representanter fra kommunene og fylkeskommunen i Rogaland under ledelse av fylkesstyreleder Odd Stangeland.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, Helse og omsorgsdepartementet, åpnet konferansen og trakk fram at i arbeidet fremover: «handler det om hele samfunnet. De aller fleste har lyst til å delta og være sjef i eget liv.»

Hun utfordret både kommune og statlige aktører til å «bli bedre på folkehelse og planlegging» i møte med demografiutfordringene og utvikling av aldersvennlig lokalsamfunn.

image5a75.png
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, helse og omsorgsdepartementet. Foto: KS

Manchester er den byen og regionen i Europa som er kommet lengst i sitt aldersvennlige arbeid
Paul Mc Garry, leder Aldersvennlig-programmet i Greater Manchester og Dave Thorley programansvarlig i Manchester City presenterte arbeidet som har pågått i over 30 år.

 «Vi må endre historien om aldring, holdninger til aldring og hvordan vi snakker om den.»

Samarbeider med Universitetet i Manchester og ikke minst de eldre selv har vært viktig. Manchester har etablert Age-Friendly Manchester Team, Age friendly Assembly og Age friendly kultur program, alle over 50 år inviteres til å delta. Her diskuteres tiltak, arrangementer og en sørger for informasjon til befolkningen.

imagejqbko.png
Paul Mc Garry, leder Aldersvennlig Greater Manchester (f.v.),  Elin Wetås Jara, Spesialrådgiver KS Rogaland, Anne Berit Rafoss, Senter for et aldersvennlig Norge og Dave Thorley, programansvarlig Aldersvennlig Manchester.

Rogalandsbenken
Ordfører Jarle Bøe var vertskap for konferansen på Varen Kulturscene og han sto sammen med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og leder av eldrerådet i Rogaland fylkeskommune, Rannveig Bærheim, for avduking av «Rogalandbenken». En benk som skal være synlig og god å ha rundt om i lokalsamfunnene, der man kan ta en velfortjent hvil på tur både sammen og hver for seg.  Ytterligere 11 kommune i Rogaland vil følge opp med benker i sine lokalmiljø.

Se hovedbilde med avduking av benken.

En rekke tiltak fra kommunene i Rogaland presenterte gode eksempler fra sitt arbeid med aldersvennlig lokalsamfunn:

  • Universelt utformede uteområder i Sandnes
  • Haugesund bibliotek, arena inne og ute
  • Babyplask og pensjonistbading i Suldal
  • Medvirkning og samfunnsdeltakelse Rogaland fylkeskommune
  • Kullingane i Sola – et medvirkningsprosjekt
  • Hent meg til handlebuss, Vindafjord kommune
  • Bærekraftig boligforsyning i Rogaland, v/fylkeskommunen
  • Teknikken sør – et aldersvennlig boligprosjekt i Stavanger