Nedenfor finner du presentasjonene som ble brukt (pdf-format):

Strategisk samarbeidsavtale mellom KS Trøndelag og NTNU Samfunnsforskning (NTNUs innledning)

Strategisk samarbeidsavtale mellom KS Trøndelag og NTNU Samfunnsforskning (KS' presentasjon)

Utfordringsbildet sett fra Hitra kommune

Utfordringsbildet sett fra Trøndelag fylkeskommune

Utfordringsbildet sett fra Statsforvalteren

Forskningsrådet – porteføljeplan for helse