På oppdrag fra KS har Nordlandsforskning og Universitet i Oslo sett på årsaker til kostandsveksten innen pleie- og omsorg i kommunene.  Årsakene til kostnadsveksten er mange, og noen sentrale årsaker er samhandlingsreformen og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  I tillegg er der forhold som alderssammensetning og forekomst av sykelighet i kommunen som påvirker kostnadsveksten.  Flere kommuner har også bygd ned antall plasser på institusjon.

KS innledet med å presentere hovedtrekkene fra rapporten med regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen og spesialrådgiver Sigmund Engdal som viste utviklingen blant de trønderske kommunene.

Rapporten kan leses her:
Arsaker-til-kostnadsvekst-innen-pleie-og-omsorg (pdf)

For å ha kontroll på kostnadene må man ha gode systemer for økonomistyring innen sektoren, og seniorrådgiver Øystein Døhl var innom mulighetsrommet som ligger i sanntidsstyringsinformasjon i Helseplattformen som flere kommuner i Midt-Norge vil ta i bruk i de neste årene, og som Trondheim kommune såvidt har startet med.

Øystein Døhl sendte en åpen invitasjon til å være med å utivkle dette som et innovativt og nytt system for både strategisk og operativt økonomistyring, og som vil gi muligheter nødvendig tjenesteutvikling.

Stjørdal kommune delte sine erfaringer med styring innen sektoren etter deltakelse i Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO), og Levanger orienterte om sitt omstillingsprosjekt innen helse og velferd.

Engasjerende innledere bidro til gode refleksjoner og innspill i grupper og plenum, og deltagerne på KOMØK forum Trøndelag reiste fra Ørland med litt mere bagasje og større nettverk som vil være nyttig for løse utfordringene i egen kommune.