Regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen var veldig stolt da hun torsdag i forrige uke kunne ønske velkommen til samling for Kulturnettverket. Trøndelag er først av KS-regionene til å etablere ledernettverket som vil være en viktig del av medlemsdialogen i KS.

På samlingen hadde vi flere aktuelle tema, blant annet pandemiens konsekvenser for frivilligheten, fylkeskommunens arbeid med handlingsplan barn og unge og Trondheim som europeisk frivillighetshovedstad 2023. Steinar Krokstad presenterte funn fra HUNT-undersøkelsen og hva den sier om sammenhengene mellom det å delta i kultur/frivillig arbeid/friluftsliv og psykisk helse. Line Anni Solbakken fra Oppvekst, kultur og utdanning i KS orienterte om KS sin rolle på kulturfeltet og aktuelle saker det jobbes med for tiden.

En viktig del av samlinga var å se nærmere på hva vi som nettverk skal ta tak i og jobbe med framover, både av muligheter og utfordringer. Resultatet av denne prosessen tar vi med oss videre, både i KS og videre i nettverket.

Bilde uten beskrivelse

Kulturnettverket i Trøndelag kjører sprintprosess. Foto: KS

Målsetting

Kulturnettverket i Trøndelag skal bidra til å utvikle og sikre handlingsrommet for utøvelsen av et godt lokalt eierskap og myndighetsutøvelse på kulturfeltet i kommunene og fylkeskommunen. Ledernettverket skal også være en formell arena for felles arbeid på overordnet strategisk nivå, på innovasjonsområdet og utvikling av kulturpolitikk.

Nettverket skal bidra til å øke kulturfeltets status som likeverdig samfunns- og politikkområde, samtidig som kulturfeltet blir en mer integrert del av den helhetlige tjeneste- og samfunnsutviklingen.

Valg av AU

På samlingen ble det valgt et arbeidsutvalg av nettverket, det består av Ola By Rise (Direktør kultur og idrett i Trondheim kommune), Ann Evy Duun (Kommunalsjef kultur og inkludering i Namsos kommune), Morten Tøndel (Kultursjef i Røros kommune), Anne Marit Mevassvik (Direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune) og Annikken Kjær Haraldsen (Regiondirektør i KS Trøndelag). KS er sekretariat for AU.

Lenkeblokk Icon Presentasjoner fra samlingen finner du her