Tørn-prosjektet er et tiltak under Kompetanseløft 2025 for å følge opp vedtatt politikk gjennom Leve hele livet-reformen. Tørn skal bidra til utprøving av arbeidsformer og organisering av tjenester som er tilpasset brukernes behov og gir brukere en opplevelse av kontinuitet og trygghet i hverdagen. Tørn søker å utforske arbeids- og organisasjonsformer og måter å fordele arbeidet og arbeidstiden på som kan bidra til økt kvalitet i omsorgstjenesten gjennom styrket fagmiljø, kompetansebygging og ledelse. 

Målgruppe
Ansatte og ledere i helse og omsorg, medlemmer i eldreråd, politikere m.fl.  Send gjerne informasjon til andre du mener bør delta, og det er ingen påmelding.

Program

Det gjøres ikke opptak av webinaret.