KS Trøndelag inviterte kommunene til et digitalt møte med statssekretæren for å få informasjon og mulighet for å stille spørsmål og kommentere. Det er stor interesse for frikommuneforsøk blant kommunene i Trøndelag, 60 deltakere fra hele fylket deltok i møtet.

Forsøksordningen er inspirert av det som har skjedd av utviklingsarbeid i Danmark, tilpasset norske forhold. Ordningen skal bidra til å teste ut andre måter å organisere kommunale tjenester på, med mål om bedre tjenester og mer effektiv forvaltning.

Departementet oppfordrer kommunene til å samarbeide i forsøkene, både med andre kommuner og fylkeskommuner. Ordningen gjelder også for staten, så de kan også bli invitert inn i forsøkene.

KS har samarbeidet med departementet og gitt anbefalinger om hvordan forsøksordningen bør rigges. Vi har ingen formell rolle i ordningen, men vil samarbeide om selve ordningen framover og bidra i oppfølgingen av kommuner og fylkeskommuner som blir med.

Departementet har frist for foreløpig søknad 8.september.

Mer informasjon

Informasjonsside på ks.no
Informasjonsside på regjeringen.no