Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal, setter tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren: Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Fageksperter fra sykehus og kommuner har bidratt sammen med leverandøren Epic for å lage den nye løsningen. Alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal samt Bindal i Nordland har opsjonsavtale med Helseplattformen, og flere kommuner har nå vedtatt å løse ut opsjonen.

De første som tar i bruk i løsningen er St Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontorer våren 2022, før videre uttrulling vil foregå puljevis frem til andre halvdel av 2024. Regionens største utviklingsprosjekt vil skape store endringer, og binde sammen helsetjenestene i Midt-Norge på en ny måte og bil bidra til å realisere målbildet om “Én innbygger – én journal”.

Se video om Helseplattformen: Én innbygger – én journal