Vi kan se tilbake på en begivenhetsrik vår der studieturene til Århus med kommunalsjefer for helse og oppvekst, kommunedirektører og fylkesdirektører toppet det hele.  Århuskompasset var fokus, hvordan kan vi møte morgendagens utfordringer og hvilken organisering har vi behov for da?

Vi opplevde gode diskusjoner rundt hva som kjennetegner kommuner som lykkes i samskaping og hvordan vi kan legge til rette for å skape en felles kultur. Vi gleder oss til fortsettelsen der vi sammen kan se på hvordan dette kan gi seg til uttrykk i Trøndelag.

Foto: KS

Regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen og kommunedirektørene i Trøndelag. Hvordan kan vi arbeide videre med Århuskompasset og samskapelse i Trøndelag?

Og det er så mye spennende som skjer i vår region. Fellesløft Trøndelag – ungt utenforskap, der har ØYA-prosjektet kommet riktig langt, og det gir resultater. Tørn- Sammen om fremtidens helse og omsorg der både Skaun og Melhus er godt i gang med arbeidet.

Sammen med flere parter løfter vi IA-arbeidet. For å skape en inkluderende arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø – og lavt sykefravær, er partssamarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte en suksessfaktor. Visste du at alle arbeidsplasser kan inngå en lokal IA-avtale?

Foto: KS

Tina Øllgaard Bentzen og Jacob Brix skapte spennende diskusjoner om ledelse av samskapelse i offentlig sektor, og hvor er handlingsrommet?

Stor interesse var det også for frikommuneforsøk der statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet møtte engasjerte ordførere og kommunedirektører i Trøndelag når hun informerte om regjeringas forsøksordning. Blir noen av kommunene i Trøndelag forsøkskommuner?

Og vi nærmer oss valg. Det har vært gode diskusjoner i Fylkesstyret i KS Trøndelag om #valgløfte2023. Demokratiet skal være for alle, og vi sier klart nei til hets, mobbing og trakassering. Dette ble fulgt opp på Framtidsfredag på Steinkjer, der NRKs Tone Sofie Aglen kyndig ledet oss gjennom en svært interessant debatt til fulle hus.

Vi gleder oss til å komme ut til alle kommunestyrene gjennom KS folkevalgtprogram, og vi ser også fram til å møte alle nye ordførere og kommunedirektører på Arena Trøndelag i november. Følg oss på nettsiden og Facebook for å få med deg alt spennende som skjer til høsten.

KS Trøndelag ønsker alle en riktig god sommer!