KS Trøndelag ble imponert av ungdommens satsing på dette området.

I 2008 ble Snåsa kommune innlemmet i Forvaltningsområdet for samisk språk. Det vil si at samisk og norsk skal være likestilt i kommunen. Da ble Gïelem nastedh - sørsamisk språk- og kompetansesenter - opprettet som et prosjekt for å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk i kommunen.

En ungdom med ildsjel for inkludering
Med en sørsamisk mor, og en nordsamisk far så er Maria Gunilla Påve Wilks en ungdom som tidlig engasjerte seg i språk og inkludering. Hun var som tenåring engasjert i Samiske veivisere og nå i «Språksynlighetsprosjektet – Gielevehkie». Det er åtte ungdommer i Snåsa som jobber med dette prosjektet.

Gunilla poengterer: «For meg er det viktig å ikke ekskludere noen. Vi poster på Instagram ulike aktiviteter for barn og ungdom som gjelder alle, derfor blir teksten lagt ut slik at alle kan forstå, og får lyst til å delta».

Dette er et unikt prosjekt, og tekst til aktiviteter legges ut slik at ikke-talende samiske eller de som ikke er trygge på det sør-samiske språket, kan delta - og her er det mange aktiviteter å delta på! Gunilla forteller at interessen er stor, det er inkluderende, skaper større forståelse og ikke minst samhold mellom barn og ungdom.

Responsen er stor også fra andre. Ungdommene har til og med fått forespørsel fra Sametinget på svensk side. Gunilla mener dette er rette veien å gå; skape en arena for større språkforståelse, mer kunnskapsformidling og ikke minst felles arenaer.