Samarbeidsrådet mandat

  • Sikre involvering og forankring i alle opsjonskommuner i Midt-Norge
  • Være programledelsens medvirkende organ i spørsmål som er av betydning for utforming av kommunenes opsjoner på Løsningen
  • Sikre at innspill fra opsjonskommunene vurderes i programorganisasjonen
  • Programorganisasjonen skal konsultere Samarbeidsrådet i forbindelse med utarbeidelse av saker til programstyret, med unntak av saker som av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet
  • Trondheim kommune og Samarbeidsrådet skal ha egne møter der det er behov for kommuneinterne avklaringer


Medlemmer i samarbeidsrådet

 
Navn Organisasjon Stilling
Arne Ingebrigtsen Krisitansund kommune Rådmann, leder
Karl Audun Fagerli Lierne kommune Rådmann
Torunn Austheim Steinkjer kommune Rådmann
Ragnhild H.Aunsmo Innherred Samkommune Kommuneoverlege
Carl Jacob Midttun Rådmann Malvik kommune
Vigdis Bolås Rådmann Indre Fosen kommune
Bjørn Buan SiO Leder SiO Orkland kommune
Arne Sverre Dahl Molde kommune Rådmann
Evelyn Haram Larsen Søre Sunnmøre IKT Prosjektleder
Ragnhild V Berge Hareid kommune Rådmann
Helge Gåråsen Trondheim kommune Kommunaldirektør
Annikken Kjær Haraldsen KS Trøndelag Regiondirektør
Synnøve V Synnes Ørskog kommune Rådmann (observatør)

Les mer om Helseplattformen.