Prosessveiledere
Programmet utarbeides i høst/vinter og vil foreligger i oktober 2019, og paralellet skal KS rekruttere prosessveiledere. Veilederne skal forestå den praktiske gjennomføringen av basisprogrammet og folkevalgtdagene i hele perioden. I midt-Norge skal det på plass ca 6 prosessveiledere som kan jobbe på oppdrag for KS.

KS Folkevalgtprogram 2019-2023
Programmet vil rette seg mot alle folkevalgte i de direktevalgte folkevalgte organene i kommunene og fylkeskommunene etter valget i september 2019, samt kommunedirektøren og dennes ledergrupper. 

Standard program består av en 2 dagers samling først i perioden (høst 2019 – vinter 2020) og mulighet for 2 folkevalgtdager senere i perioden, men dette kan tilpasser etter ønske fra kommunen/fylkeskommunen.

Kvalifikasjoner
Følgende kvalifikasjoner og egenskaper legges til grunn ved rekrutteringen av prosessveiledere:

  • God kunnskap og erfaring med kommunal/fylkeskommunal forvaltning
  • God innsikt i kommunens/fylkeskommunens struktur, oppgaver, rammebetingelser og   utfordringer samt det å lede en politisk styrt organisasjon
  • Kunne lede lærings- og utviklingsprosesser i større forsamlinger
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
  • Tilpasningsdyktig i ulike situasjoner og miljøer
  • Pedagogiske egenskaper
  • Kunne bruke digitale læringsplattformer
  • God kunnskap om og kjennskap til KS

KS Midt-Norge tar gjerne i mot innspill/ tips til aktuelle kandidater som evt kan forespørres.