I Trøndelag er det opprettet et fosterhjemsnettverk som har utviklet et verktøy som er et minimumstilbud, og en del av oppfølgingen som gis i forbindelse med at et barn flytter i fosterhjem.

Omsorgspakken er delt i tre og sikrer oppfølging av barnet, foreldrene og fosterfamilien som følger gjeldende lover, faglige anbefalinger og fagkunnskap. Omsorgspakken ble ferdigstilt i 2021, og Kari Rakstang Betten og Borgny Husby Hoff har nå revidert denne basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra barnevernstjenester som har prøvd den ut.

Last opp revidert utgave av veileder: Omsorgspakken