- Jeg har gledet meg veldig til å starte i denne jobben, og ser fram til at vi sammen med medlemmene til KS og øvrige samarbeidspartnere bidrar til å forsterke samskaping i oppvekstsektoren for å fremme laget rundt barnet og inkluderende lokalsamfunn, sier May-Iren Skamfer Evenmo.

Som ansvarlig for oppvekstfeltet vil hennes sentrale oppgaver være knyttet til interessepolitisk arbeid innenfor fagfeltet oppvekst og utdanning, samt utviklingsarbeid og prosessledelse. En av de viktige oppgavene å ta tak i blir å revitalisere barnehage- og skolenettverket i Trøndelag etter pandemien.

May-Iren Skamfer Evenmo kommer fra fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune der hun blant annet har jobbet som koordinator for Ungdommens bystyre, hatt ansvar for en rekke prosessarbeid, både blant innbyggere og ansatte, og implementering av strategien for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir.

«Vi er heldige som har fått May-Iren med på KS-laget» sier regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen. «Det hun har med seg av erfaringer fra Trondheim kommune, lærerutdanningen og hennes egenskaper vil styrke teamet vårt».

Se kontaktinfo for May-Iren under artikkelen.