Helseplattformen er regional pilot for den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Programmet er nå inne i dialogfasen, der tre leverandører deltar i konkurransen. Kontrakt med en leverandør skrives tidlig i 2019.

Samarbeidsråd for opsjonskommuner
Kommunene i Midt-Norge er representert i programmet via "Samarbeidsråd for opsjonskommuner" i tillegg til ansvaret Trondheim kommune har påtatt seg. Samarbeidsrådet skal sikre involvering og froankring i alle kommunene. Rådet ledes av Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune.

To sentrale temaer i samarbeidsrådet er drift og forvaltning av Helseplattformen samt framtidige kostnader for å koble seg til løsningen. I tillegg skal rådet også sikre at innspill og behov på vegne av alle kommunene i Midt-Norge blir hensyntatt i arbeidet med konkurransegrunnlaget. Videre ønsker man å oppnå kontinuerlig forankringsarbeid i kommunene.

Bedre arbeidsverktøy - bedre pasientsikkerhet
I KS sin Høstkonferanse i Trøndelag, 14. november, informerte kommunaldirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen om programmet. Han vektla at et av formålene med ei ny felles løsning er bedre samhandling og en mer helhetlig helsetjeneste. Pasienten skal være i sentrum og journalen følger pasientens reise i helsetjenesten. 

Risikoområder
Helge Garåsen pekte i sin presentasjon også på risikoområder anses som særlig sentrale akkurat nå, og som det arbeides aktivt med:

  • Nødvendige avklaringer rundt konseptvalg driftsplattform, samt avklaringer om hvilken organisasjon/enhet som skal gis ansvaret for teknisk drift og forvaltning av løsningen når den er på plass
  • Videre arbeid med oppstart innføringsaktiviteter spesifikt i HF og Trondheim kommune
  • Finansiering for å sikre at kommunene og fastlegene utløser sine opsjoner

Drift, forvaltning og innføringsaktiviteter