Hvordan kan vi forebygge hatefulle ytringer og trusler?

Nettmøtet hadde fokus på hvordan hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter utgjør en trussel mot demokratiet. Det er alvorlig for de som rammes og for deres nærmeste.

Du kan fortsatt se webinaret her:

Program

  • Velkommen, ved møteleder Bjørn Langli, kommunikasjonssjef Trøndelag fylkeskommune.
  • Slik opplevde jeg hetsen, to politikere forteller. Kommunalråd i Trondheim kommune, Julie Indstad Hole, og ordfører i Flatanger kommune, Olav Jørgen Bjørkås.
  • Hva er en hatefull ytring? Politiets rolle. Kai Spurkland, politiadvokat
  • Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte. Bjørn Arild Gram (20 minutter)
  • Trusselbildet nå. Politiet v/ PST
  • Forebygging og håndtering av trusler og hatefulle ytringer. Politimester Nils Kristian Moe.
  • Debatt og spørsmål. 

For mer informasjon og påmelding