«Jeg vil være med å påvirke og føler et ansvar for å delta», sier Emilie Græsli.

Emilie er en av tre ungdomspolitikere i Trøndelag som deltok på Arena Trøndelag 15. februar. De alle er engasjert i demokratiet og er særlig opptatt av at unges stemmer må høres. Når løsninger for skolen, ungt utenforskap og saker som handler om de ungeder det handler om de unge, må unge stemmer delta i debatten og være med å finne løsninger.

De unge politikerne var tydelig på at deres engasjement bunner i et oppriktig ønske om å bidra til å finne felles løsninger for å løse samfunnsutfordringer og tenke nye tanker til det beste for felleskapet.

«Det er mye spennende i kommunens arealplan», sier Lars Myhr Sandlund.

Han har flere ganger opplevd å måtte forsvare sin unge alder med erfaring og god utdannelse for å få anerkjennelse for det han ytrer.

«Først og fremst er politikk artig. Du får mange nye venner og du kan være med å endre lokalsamfunnet, Norge og verden», sier Vegard Sem.

De unge politikerne sier politikerne selv må fremsnakke det å jobbe med politikk. Mange er lei av å høre politikerne krangle. Det er felles løsninger og det vi er enige om som må ha fokus for at flere skal ville engasjere seg.

KS-podkasten "Der livet leves" ble spilt inn med de tre ungdommene. Hør KS-podden her:


Emilie Græsli (f.h), Lars Myhr Sandlund og Vegard Sem Foto: KS

Jonas Skybakmoen fra Adressa og Oda Okkenhaug fra Trønderdebatt startet den faglige delen av konferansen. Demokratiet blir utfordret av hets rettet mot politikere. Vi trenger en opplyst informert debatt der noen tar til motmæle mot hetsen i kommentarfeltene. Kommentarfeltene kan være krevende for mange å håndtere og mange kvier seg for å delta i den offentlige debatten.

KS ønsker at flere skal engasjere seg i lokalpolitikken

«Demokrati og ungdomspolitikere rolle i demokratiet har vært viktig for KS å løfte frem. Både med utgangspunkt at det er valgår, men også for å fremme de unges stemme», sier Annikken Kjær Haraldsen, regiondirektør i KS Trøndelag.

KS er godt i gang med å lære opp prosesseveiledere som skal ut til Trøndelags kommuner i folkevalgtprogrammet. I programmet prioriteres roller og rolleforståelse i kommunestyret, administrasjonen og samarbeidet dem imellom.

«Vi skal behandle hverandre med respekt i debatten og få en debatt som ikke er preget av hets» sier Sven Tore Løksild, nestleder KS hovedstyre.

Sammen med Statsforvalteren og Trøndelag fylkeskommune inviterte KS Trøndelag til Arena Trøndelag 15. og 16. februar. Arena Trøndelag arrangeres tre ganger i året og den viktigste møteplassen for ordførere, kommunedirektører og andre ledere i Trøndelag. Denne gangen er KS hovedarrangør og aktuell tematikk fra Debatthefte står sentralt. Tema i år var omstilling og rekruttering i arbeidslivet, et Europa i endring og bærekraftig arealbruk. 2023 er valgår. Vi er inne i et valgår og lokaldemokratiets stilling et viktig tema som ble løftet på konferansen.