- Formålet med KS Folkevalgtprogram er å bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter, sier regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen. Arbeidsmiljøet i et kommunestyre og samhandlingen med administrasjonen er avgjørende for å lykkes og trives som lokalpolitiker.

Annikken Kjær Haraldsen er også prosessveileder og ser fram til å møte lokale folkevalgte og bidra til trygghet og motivasjon i rollen.

Prosessveiledere får nå sin opplæring

I Trøndelag har vi fått på plass en fin gruppe prosessveiledere. Både erfarne og nye prosessveiledere står klare til å gjennomføre inntil fire skreddersydde dager i alle kommunestyrer og fylkesting. Disse tar oppdrag fortrinnsvis i sin region, men kommunen kan også velge prosessveileder fra andre deler av landet. Prosessveiledere i Trøndelag er; Marit Voll, Kirsti Welander, Ove Sem, Annikken Kjær Haraldsen og Helen Hol. Les mer om disse her.

Målgruppe for programmet

Målgruppen er de direkte valgte i kommunestyrene, fylkestingene og bydelsutvalgene, samt kommunedirektøren og dennes ledergruppe. Det vil si at folkevalgtprogrammet er for både ferske og erfarne lokalpolitikere. Basert på en lokal vurdering er også folkevalgte i andre folkevalgte organer i målgruppen. KS anbefaler særlig at kontrollutvalgene deltar i programmet.

Hva er basisprogram og hva er folkevalgtdager?

KS anbefaler at basisprogrammet gjennomføres sammenhengende over to dager. Det legges opp til et eller flere formøter mellom ledelsen i kommunen/fylkeskommunen og prosessveilederne. Dette for å drøfte og avtale forventninger, rammer og innretning. Det er viktig at programmet tilpasses de lokale ønskene og behovene. Basert på faglige innledninger, enten i form av korte foredrag, filmer eller aktuelle case, reflekterer og diskuterer de folkevalgte i grupper og i plenum.

Folkevalgtdagene er del to av programmet. På disse dagene kan man løfte opp et eller flere tema som kommunestyret eller fylkestinget ønsker et særskilt fokus på. Eksempler på tema kan være næringsutvikling, arbeidsgiverrollen, etikk, økonomi, samfunnsplanlegging, samskaping, innovasjon med mer. En folkevalgtdag kan være alt fra en hel dag med et eller flere tema, til kortere samlinger for eksempel i forbindelse med et møte i kommunestyret eller fylkestinget.

Bestilling

Kommuner som ønsker å bestille kan ta kontakt med koordinator Eva I. Lauglo, se kontaktinfo nedenfor.