Kommunedirektørene i Trøndelag har fått oppdatert informasjon om innføringsprosjektet presentert av Tor Erling Evjen, prosjektleder, i ei digital samling arrangert av KS Trøndelag.

St. Olavs hospital og Trondheim kommune går først i produksjon, og dette er planlagt til 4. kvartal i 2021. Deretter følger resten av Trøndelag samt Møre og Romsdal i til sammen seks ulike tidsmessige løp. Alle kommunene i Trøndelag skal etter planen være i gang med Helseplattformen innen utgangen av 2023.

Skifte av journal-løsning vil være en krevende øvelse, og det er derfor lagt opp til en prosess hvor kommunene må starte sitt arbeid 19 mnd. før produksjonssetting. Innføringsløpet består av en syv måneders planfase med gode lokale forberedelser før selve innføringsprosjektet som vil ta ett år.

Det jobbes også med en mal for saksframlegg som kommunene kan benytte ved behandling i kommunestyrene.

De kommunene som ønsker å bli med i 2. produksjonssettings-runde må gjøre ei beslutning om dette allerede i løpet av oktober denne høsten.

Regionale arbeidsgrupper

Opsjonskommunene i Trøndelag er organisert i åtte regioner. Hver region er ledet av en regional innføringsleder (RIL).

Den regionale arbeidsgruppen (RAG) består av regionale innføringsledere (RIL), og er ansvarlig for den midt-norske kommunale delen av Helseplattformen, i tett samarbeid med Trondheim kommune.

Den regionale arbeidsgruppen (RAG) har som mål at opsjonskommunene utløser sin opsjon og at kommunene lykkes med innføring, forvaltning/drift og gevinstrealisering i Midt-Norge.

RIL er også ansvarlig for innføringen i egen kommuneregion. RIL skal sikre at den enkelte kommune:

  • er godt forberedt og har en klar plan for nyttiggjøring av Helseplattformen
  • er beslutningsdyktig i møte med samarbeidspartnere
  • innfører Helseplattformen i samspill og harmonisering med andre kommuner, spesialisthelsetjeneste og fastleger
  • har kartlagt og operasjonalisert Helseplattformens effektmål slik at de kan bli realisert

Kommuneregioner i Trøndelag

 

Prosjektleder Trondheim er Tor Erling Evjen