Høringsuttalelser fra Trøndelag:

KS Trøndelag vedrørende Verdiskapingsstrategien

Lenke til KS mener - med uttalelser, høringssvar og annet