Det var et helt klart behov for et slikt informasjonsmøte, over 200 deltakere logget seg på. Etter innledningene fra helseministeren, Helseplattformen, Trondheim kommune, St Olavs og KS var det mulighet for kommentarer og spørsmål. Et personlig engasjement for Helseplattformen kom tydelig fram da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol møtte ordfører og kommunedirektører fra hele Midt-Norge.

Kjerkol mener det er viktig at kommuner og fastleger i regionen tar Helseplattformen i bruk slik at den kan realiseres som et virkelig pilotprosjekt og et utstillingsvindu for resten av landet.

Les hele saken på helseplattformen.no.