Fylkesstyret ber også Helseplattformen AS om å ha et sterkt fokus på å få på plass avtaler med fastlegene.  Fylkesstyret vedtok et enstemmig ett tilleggsforslag om at KS må jobbe for at en økt andel av finansieringen kommer på statsbudsjettet.

Bakgrunn

Det nasjonale målbildet om å realisere “En innbygger – en journal” har et tidsperspektiv frem mot 2040, og i Midt-Norge er arbeidet kommet langt og Helseplattformen AS har ansvar for å innføre en ny felles løsning i midtnorske sykehus og kommuner.

Fageksperter fra sykehus og kommuner har bidratt sammen med leverandøren Epic for å lage den nye løsningen. Alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal samt Bindal i Nordland har opsjonsavtale med Helseplattformen, og flere kommuner har nå vedtatt å løse ut opsjonen.

Plan for utrulling

De første som tar i bruk i løsningen er St Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontorer våren 2022, før videre utrulling vil foregå puljevis frem til andre halvdel av 2024. Regionens største utviklingsprosjekt vil skape store endringer, og binde sammen helsetjenestene i Midt-Norge på en ny måte og bil bidra til å realisere målbildet om “Én innbygger – én journal”.

Nasjonalt målbilde

KS er opptatt av at kommunene skal ha et godt kunnskapsgrunnlag slik at vedtak om å utløse opsjonen tas som et informativt valg.  Samtidig så ser KS at Helseplattformen vil være et viktig veivalg for å bidra til oppfylle det nasjonale målbildet om “en innbygger – en journal”.

Fylkesstyrets vedtak

Fylkesstyret i Trøndelag ser det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag slik at kommunene i Midt-Norge har nødvendig kunnskap for å vedta om de skal utløse opsjonen eller ikke på Helseplattformen. I det nasjonale målbildet om “en innbygger – en journal” er Helseplattformen det strategiske valget for helseregionen i Midt-Norge. Fylkesstyret vil oppfordre Helseplattformen til å ha et sterkt fokus på å få på plass en avtale med fastlegene. Fylkesstyret mener det er viktig at KS fortsetter arbeidet for at en økt andel av kostnadene til helseplattformen finansieres over bevilgninger på statsbudsjettet.

Lenke til sakene i fylkesstyret

KS styrende organer - Møter - Fylkesstyret i Trøndelag (03.06.2021)

Bilde uten beskrivelse