Konferansen er skreddersydd for alle som jobber innen kultur, folkehelse og frivillighet i Trøndelag.

Ett av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates - «leaving no one behind».

Gjennom bl.a. HUNT-undersøkelsene vet vi mye om utfordringene i Trøndelag, men vi vet mindre om hvordan vi sammen kan løse de.

Skal vi lykkes med å skape god livskvalitet og et mangfoldig kulturliv krever det samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner.

Drivkraft er en perfekt arena for å diskutere disse spørsmålene – og mange flere. Her samler vi personer fra hele Trøndelag for å inspirere hverandre, dele kunnskap og erfaringer.

Vi lover mange spennende foredragsholdere i tillegg til god underholdning mellom slagene.

Vi håper på bred deltakelse fra kommunene og kulturlivet, fra idretten og frivilligheten regionalt. Lørdag er spesielt tilrettelagt for frivilligheten.

For program og påmelding. Følg arrangementet også på Facebook

For spørsmål ta kontakt med Programkomiteen v/Oddveig Bredesen, tlf. 41 54 22 49 eller oddbr@trondelagfylke.no