Avtale om betaling av skoleplass for fosterhjemsplasserte elever, oppdatert mars 2022:
Avtale uten oppdatert sats pkt 2.2 Spesialundervisning (pdf)
Oppdatert sats pkt 2.2 Spesialundervisning - pr mars 2022 (pdf)
Sist oppdatert grunnskolesats (Excel)