Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby innledet på temaet ungt utenforskap med fokus på forebygging. Vi fikk tanker/innspill til samme tema fra tre ordførere i fylket, og dette ble fulgt opp med fakta om arbeid, utdanning og utenforskap i Trøndelag presentert av May Beate Haugan fra NAV.

Deltakerne fikk også et interessant og engasjert innlegg fra lederen av demografiutvalget, Victor Normann. Han pekte på at det i distriktene ikke først og fremst er mangel på jobber, men mangel på unge folk. «utfordringen er å få unge kvinner som er oppvokst i sentrale strøk til å prøve livet i det lille format».

Kan samarbeid være en løsningen? spurte Geir Vinsand fra Nivi Analyse som på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet rapporten «Interkommunalt samarbeid i Trøndelag».

Avslutningsvis inviterte fylkeskommunen kommunene til samarbeid om et «Bærekraftig Trøndelag». Kommunene får tilbud om å delta i nettverk for å jobbe med bærekraftmålene. Et målingsverktøy vil bli gjort tilgjengelig og det blir satt fokus på samfunnsplanlegging og bærekraftig utvikling. Trondheim kommune og flere ulike fagmiljøer i regionen blir med inn i nettverket.

Konferansen som arrangeres tre ganger i året, ble denne gang avholdt digitalt. Arrangører er KS, fylkeskommunen og statsforvalteren i Trøndelag, og målgruppe er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag.

Presentasjoner fra samlingen finner du HER.

Bilde uten beskrivelse

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby innledet på temaet ungt utenforskap med fokus på forebygging. Foto: KS