Temaet var Regjeringens forslag til Revidert Nasjonal Budsjett 2021 og Kommuneproposisjonen 2022. Samtlige ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra 41 kommuner ble invitert, inkludert økonomifolk fra Nordland Fylkeskommune. Tilsvarende arrangement ble gjennomført for de 39 kommunene i Troms og Finnmark litt senere på dagen.

Ved Webinaret i Nordland hadde vi ca 77 deltagere fra kommunene og 66 fra Troms og Finnmark, noe som må betegnes som meget bra. Tilbakemeldingene fra kommunene var entydig positive, men mange ønsker nå å blir ferdig med coronaen og møtes fysisk.

I år hadde vi også begge fylkeskommunene representert, og som fremla sitt perspektiv på budsjettforslagene. Fra kommunene ble eksempelvis ressurskrevende brukere og demografiutviklingen, satt i fokus.

Den faglige gjennomgangen av RNB 2021 og Kommuneproposisjonen 2022 ble forestått av KS-økonomene med Rune Bye og Sigmund Engdal som fremla konsekvensene av regjeringens forslag på en god måte. Et positivt nyhet var inneværenes års oppjustering av skatteinngangen med 3,2 mrd, som går inn i rammen - og vil på denne måten være med oss for all fremtid.

Avslutningsvis åpnet vi opp for spørsmål fra møtet, og noen kommuner "hevet hånden" og fikk kommentere, informere og stille spørsmål.

Oppsummert mener vi dette var en positiv opplevelse for de deltagende kommunene.