- Takk for den jobben dere gjør i en svært krevende situasjon, sa statsråden til kommunene og fylkeskommunene.

Fredag 12. februar inviterte statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, til et digitalt møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Kommuner og fylkeskommuner i Nordland og fylkesstyret i KS var representert.

Stor mangel på arbeidskraft
- Her i nord er det særlig bekymring knyttet til fiskerinæringen. Det mangler fremdeles arbeidskraft til å få gjennomført Lofotfiske, sa Tom Cato Karlsen i møtet.

På møtet ble det også reist spørsmål om når og hvordan kommunesektoren vil få kompensert for ekstra utgifter knyttet til koronapandemien.

Nordland fylkeskommune har bevilget 40 millioner kroner ekstra i år til næringslivet i år. Turistnæringen har naturlig nok vært ekstra hardt rammet og fikk midler først.

- Vi mener at fylkeskommunen er en samfunnskritisk funksjon. Dette bør i større grad anerkjennes av departementet, sa nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

Eggesvik nevnte at også tannlegehelsetjenesten er spesielt utsatt for smitte, og at regjeringen bør vurdere om tannleger bør komme lenger frem i vaksinasjonskøen.

Ikke flere tilsyn enn nødvendig
Akkurat nå har også en lang periode med kaldt og tørt vær skapt problemer for flere vannverk i fylket. Totalt 18 kommuner sliter med å sørge for vannforsyning, som kommer på toppen av en krevende situasjon.

- Alle kommuner i Nordland er opptatt av å ta del i fellesdugnaden, men det er vanskelig å holde opp motivasjonen etter så lang tid. Det er derfor viktig at vi ikke har flere tiltak enn det som er nødvendig, og at ikke Statsforvalteren gjennomfører flere tilsyn enn nødvendig, sa André Møller, fungerende styreleder KS Nordland.

Møller trakk også frem regjeringens reduksjon i arbeidsgiveravgiften som et svært godt og treffsikkert tiltak, som har kommet både større og mindre kommuner til gode. Han oppfordret regjeringen til å videreføre tiltaket.

Statsråden lyttet til alle innspill og lovet å ta dem med seg videre. Denne uken møtte også kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup statsforvalteren, KS, fylkeskommunen og kommuner i Rogaland, Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal, og Troms og Finnmark.