2022 er Frivillighetens år, og det regionale støtteapparat retter i år særlig fokus på Leve hele livets innsatsområder aktivitet og fellesskap og mat og måltid.  

På webinaret møter dere blant andre kommunedirektøren og kommuneadvokaten i Kristiansund kommune og representanter fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Senteret for et aldersvennlig Norge, Senter for omsorgsforsking og Pensjonistforbundet.

På webinaret retter vi fokus på blant annet disse spørsmålene

  • Hvordan kan kommunene systematisere kontakten med frivilligheten gjennom blant annet planarbeid og styringsdokumenter?
  • Hvilke juridiske og praktiske problemstillinger møter kommunen i forbindelse med frivillige som ressurser?
  • Hva trenger de frivillige selv, hva skal til for at de ønsker å fortsette som frivillige?

Webinaret retter seg mot både kommuneledelse, enhetsledere, folkevalgte og tillitsvalgte i kommunen. Påmelding til webinaret gjøres på e-post til hilde.nauste.myhre@ks.no innen mandag 20. juni. Lenke til arrangementet sendes ut til alle påmeldte 20. juni.

Her er programmet (pdf)

Vel møtt til webinar!