Det nye kommunedirektørutvalget har slik sammensetning:

Medlemmer 2022-2023

 • Wenche Solheim, Ørsta kommune – leder
 • Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune – nestleder
 • Per Sverre Ersvik, Hustadvika kommune
 • Åse Elin Hole, Stranda kommune
 • Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Marianne Stokkereit Aasen, Molde kommune

Varamedlemmer

 • Odd Arild Bugge, Tingvoll kommune
 • Trond Arne Aglen, Herøy kommune
 • Knut Haugen, Surnadal kommune
 • Gunn Randi Seime, Møre og Romsdal fylkeskommune

Valgkomité

 • Per Sverre Ersvik, Hustadvika - leder
 • Berit Irene Hannasvik, Averøy kommune
 • Ragnhild Velsvik Berge, Hareid kommune

Wenche Solheim seier i samband med valet at kommunedirektørutvalet er eit viktig organ i KS for å få fram viktige og aktuelle saker for kommunane i fylket. Dei siste to åra har vore prega av pandemien og kommunane si handtering av denne. Kommunedirektørutvalet har vedteke følgjande uttale som er oversendt kommunalminister Bjørn Arild Gram: «KDU Møre og Romsdal gler seg over nye signal frå FHI og regjering om at også siste rest av tiltak i samband med Covid 19 snart skal fjernast, og at samfunnet opnar opp. Samtidig er vi bekymra for auka smitte i kommunane, høgt sjukefråvær, smitte i institusjonar og store utfordringar knytt til sikring av dagleg drift. Tidlegare pålegg er no endra til anbefalingar, og det skaper bekymring for i kva grad kommunane sine kostnader vert refundert. Det er krevjande for kommunane å skalere ned og opp tiltak, og vi forventar at kompensasjonsordningane vert vidareført på ein forutsigbar måte.»

 

Pressekontakt:
Wenche Solheim

Mobil: 95755788