Carina Ellingvåg sier hun gleder seg og er spent på ta fatt i jobben med å følge opp helse- og velferdsfeltet i fylket.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med kommunen og få innsikt i utfordringer og ressurser de har særlig på helse- og velferdsområdet, og samtidig være med å utvikle KS til å bli enda bedre innen dette feltet, sier Ellingvåg.

Hun kommer fra stillingen som daglig leder av Nordmøre krisesenter, og har tidligere vært i lederstillinger i Averøy kommune. Ellingvåg er vernepleier av utdanning.

- KS Møre og Romsdal har ikke hatt egen rådgiver på helsefeltet før nå, og ser frem til å få Carina med på laget, sier avdelingsdirektør, Gunnar Bendixen.

Ved siden av oppvekst og utdanning dekker helse- og velferd de viktigste tjenesteområdene i kommunene.

- Det er derfor svært viktig for oss å ha tilstrekkelig kapasitet på disse områdene for å kunne være en god støtte for medlemmene. Både som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er det viktige oppgaver vi står foran. Skal vi sikre et godt velferdstilbud også i fremtiden må sektoren både ha handlingsrom og tilstrekkelig tilgang på kompetanse, sier Bendixen. 

Vi ønsker Carina velkommen på laget, og ønsker henne lykke til.