- Formålet med felles opplæring er å gi et godt grunnlag for å realisere formålet med Hovedavtalen. Vi tror vi får et godt utgangspunkt for det når vi motiverer for et best mulig samarbeid mellom partene, basert på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller. Vi håper og tror det kan bidra til utvikling av gode tjenester i kommuner og fylkeskommuner, sier seniorrådgiver Hilde K. Holtesmo i KS Hedmark og Oppland.

Opplæringen består i innledninger fra partene, refleksjon og drøftinger blant deltakerne. Det er et mål at opplæringen skal føre frem til noen konkrete punkter som deltakerne kan ta med seg tilbake til sine arbeidsplasser og jobbe videre med.

200 deltok på opplæring i mars

13. og 14. mars 2019 var det igjen klart for felles opplæring for i underkant av 200 ledere og tillitsvalgte i Hamar kommune. Rådgiver Dagny Sten i Fagforbundet og seniorrådgiver Hilde K. Holtesmo i KS Hedmark og Oppland er ansvarlige for opplæringen, i tett samarbeid med HR-avdelingen i Hamar kommune.

Ønsker du opplæring i din kommune?

Dersom du ønsker å gjennomføre opplæring i Hovedavtalen for ansatte i din kommune, ta kontakt med KS Hedmark og Oppland og bestill opplæring. Vi kommer gjerne ut til dere sammen med Fagforbundet.