KS er opptatt av å utvikle gode skoler og barnehager. Den Barnehagepolitiske plattformen og den Skolepolitiske plattformen er vedtatt av Hovedstyret i KS. De gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Barnehagepolitisk Plattform

Skolepolitisk Plattform