Dialogen omkring avtalene finner sted i Fagutvalg for oppvekst og utdanning med representasjon fra kommunens skoleansvarlige i de tre fylkene.  Saken løftes jevnlig opp til de respektive KS Rådmannsutvalg.

Vestfold og Telemarksavtalen er identiske og forventes omgjort til en avtale fra 1.1.2020. Alle kommunene i begge fylkene er med i avtalen. Vestfold-avtale for barnehage revideres av barnehageforum i Vestfold.

 

Buskerudavtalen er ny og med avgrenset enighet angående satser. Det er opptil hver kommune å delta i avtalen eller ikke.

Avtalene er løpende med ett års oppsigelse. Den reguleres i henhold til deflator/indeks pr 1. august hvert år.

Avtaleperiode som gjelder for inneværende avtaler: 01.08. 2018 – 01.08.2019. Det er et overordnet prinsipp at det til enhver tid er hjemkommunen som skal betale for spesialpedagogiske tiltak og grunnbeløp.

Avtalen gjelder også der hvor Fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæring jf. Oppl.l.§ 132 (ved plassering i barnevernsinstitusjon) og hvor opplæringen foregår i elevens hjemskole/nærskole til institusjonen.