- Vi i KS Agder har fått flere henvendelser der vi blir bedt om å være med i forberedelsene til Folkevalgtprogrammet. Det synes vi er veldig positivt! Vi gleder oss til å legge til rett for dette i Agders kommuner og i den nye fylkeskommunen, sier regiondirektør Jan Inge Tungesvik.

Her er informasjon om gruppen som skal bistå kommune i dette arbeidet:

  • Jannike Arnesen er allerede en erfaren politiker etter at hun ble valgt inn i Kristiansand bystyre 19 år gammel. Nå går hun for sin tredje periode. Hun sitter i dag i formannskapet. Jannike er utdannet sykepleier og jobber med kreftomsorg på Sørlandet sykehus.
  • Gunnar Skaar har bakgrunn som kommunal leder, som politiker og som utdanningsdirektør i Vest-Agder. Han er en erfaren prosessleder som KS Agder har hatt glede av å samarbeide med over lengre tid.
  • Arild Eielsen har lang fartstid som rådmann i Grimstad kommune og som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune. Han er godt kjent i regionen som en av tilretteleggerne for Agder fylkeskommune og Regionplan Agder 2020. Arild Eielsen er for øyeblikket engasjert av KS for å arbeide med regionreformen.
  • Jan Inge Tungesvik er regiondirektør i KS Agder. Han er utdannet diakon og har bakgrunn fra skole og helsevesen før dette. Jan Inge har tidligere vært politiker i Grimstad kommune.

- Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner i Agder til å ta kontakt med oss i KS enten via telefon eller pr epost, sier Tungesvik.

Kontaktinformasjon finner dere HER.