Både Stokkeland og Hansen har vært en del av det kommunale prosjektet "En av mange", der målet har vært å få unge tilbake i utdannelse eller arbeid. Lyngdal kommune er en av fire kommuner i Agder som er med i piloten for prosjektet Inn i jobb.

Det arbeides svært godt med en rekke tiltak i Lyngdal kommune for å få unge  inn i jobb og det gir gradvis resultater.

En av mange

I Lyngdal kommune har prosjektet "En av mange" gitt gode resultater. Prosjektet er i siste periode og er igang med femte kull studenter. Kommunen har knyttet tette bånd til oppfølgingstjenesten (OT), og åpner opp for å ta inn «drop-outs» fra VGS. Da uten ytelse, men OT kan lose dem rett inn til «En av mange» for oppfølging og sysselsetting.

Servicegruppen på Lyngdal helsehus gjør det lille ekstra som de fast ansatte i en hektisk arbeidshverdag ikke rekker å prioritere i så stor grad som ønsket. Servicegruppen er et resultat av prosjektet «En av mange».

Satser på lærlinger

Lyngdal kommune arbeider med en politisk sak om lærlinger i kommunen og videre satsning på lærlingeordningen. Det arbeides med å få en bredde i det faglige arbeidet ut over de tradisjonelle fagene slik som helse/omsorg og barne/ungdom.

Kommunen begynte å ansette personer på vei mot fagbrev i 2021. Det har vært en suksess, og nå har kommunen med denne formuleringen i alle annonser som søker etter helsefagarbeider. Kommunen har ansatt flere mennesker i denne ordningen de siste månedene.

«Familieteamet»

I begynnelsen av september starter det opp et helt nytt tilbud i kommunen, kalt «familieteamet». er et tverrfaglig lavterskeltilbud til familier med barn fra 0-18 år. Teamet er en del av helsestasjonstjenesten og skal bidra med å styrke det forebyggende arbeidet.

Det er er politisk vedtatt at kommunen skal jobbe mer forebyggende med tidlig innsats, inn mot familier som har utfordringer, for å forebygge utenforskap  senere i livet. Teamet består av psykolog, familieterapeuter, miljøterapeuter, skolelos, ungdomslos og miljøarbeider. 

Samarbeid med NAV lokalt

Lyngdal kommune samarbeider tett med NAV lokalt. NAV Lister er det kontoret i Agder hvor ungdomsavdelingen har størst overgang til arbeid og aktivitet. Dette er kommunen veldig stolte av!

Dette var en smakebit på noe av det arbeidet som Lyngdal kommune har arbeidet med og som de jobber videre med for å få flere «Inn i Jobb» Prosjektleder i Lyngdal kommune er Ida Marie Meland Eikebrokk. Ta gjerne kontakt med henne for mer informasjon.

Les mer om Inn i jobb