KS har gleden av å invitere pressen til 

Forhandlingsstart
Tid: Onsdag 11. april kl. 12.00
Sted: KS Agenda møtesenter – Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt 9

Forhandlingsdelegasjonene for LO, Unio, YS, Akademikerne og KS møtes, og opplegget blir som følger: 

- Delegasjonen ankommer (fotomuligheter)
- Dørene lukkes for pressen
- Partene utveksler krav og tilbud
- Pressekonferanse med forhandlingslederne

Fakta
KS´ forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og det nest største totalt i Norge.

KS forhandler på vegne av 421 kommuner og 17 fylkeskommuner. I KS-området er om lag 432.500 ansatte som utfører om lag 346.000 årsverk.

Lønnsmassen (ekskl. sosiale kostnader) er på 172,6 milliarder kroner. 

Samlede lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader) utgjør 253,4 milliarder kroner.

41 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 32 prosent er i skolesektoren, mens 9 prosent er i barnehagesektoren.

41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune.

Kontakter i KS
Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø (forhandlingsleder): tlf 415 62 777
Pressevakt: tlf 24 13 36 01

Informasjon om årets tariffoppgjør publiseres fortløpende på www.ks.no/tariff