Tariff 2019

Iverksettingsrundskriv - Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019

Iverksettingsrundskriv - Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019

KS’ hovedstyre og alle arbeidstakerorganisasjonene har nå vedtatt meklingsløsningen for mellomoppgjøret 2019. Resultatet kan dermed iverksettes.

Mellomoppgjøret 2019 – kommentarer til det endelige resultatet

Mellomoppgjøret 2019 – kommentarer til det endelige resultatet

I meklingen som kom i havn 23. mai sluttet Unio og Akademikerne seg til den forhandlingsløsning KS, LO og YS kom frem til i slutten av april. Det foreligger derfor nå et resultat for mellomoppgjøret som gjelder for alle fire forhandlingssammenslutninger.

Enighet i mekling for kommunal sektor – ingen streik

PRESSEMELDINGER

Enighet i mekling for kommunal sektor – ingen streik

– Jeg er glad vi klarte å unngå en streik, og har fått på plass samme avtale for alle grupper, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. KS, Unio og Akademikerne fikk torsdag kveld en løsning i meklingen for mellomoppgjøret i kommunal sektor.

Enighet om opprettelse av ny særavtale om pensjonsordninger

Enighet om opprettelse av ny særavtale om pensjonsordninger

Etter forhandlinger er KS, LO Kommune, YS-K, Unio og Akademikerne enige om opprettelsen av ny særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger.

KS og lærere

KS og lærere

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø korrigerer påstander fra leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder for Unio i kommunesektoren, Steffen Handal.

Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat

Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat

Alle Unios medlemsgrupper, og alle de ulike gruppene i Utdanningsforbundet, får økt reallønn i det resultatet Unio valgte å si nei til, sier KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området

Her finner du en oversikt over gjennomsnittslønn og lønnsutvikling for de ti stillingskodene i Hovedtariffavtalen med flest årsverk.

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019

KS har i natt blitt enige om en forhandlingsløsning med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjøret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. Den forhandlingsløsningen vi har fått med LO og YS er i tråd med prioriteringen hos KS’ medlemmer.

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019

KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,8 prosent, mens lønnsoverhenget til 2020 er 1,3 prosent.

Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne

PRESSEMELDINGER

Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne

- Jeg er veldig glad for at vi har fått til en løsning for to av forhandlingssammenslutningene i kommunesektoren for femte år på rad. Så er det tilsvarende skuffende og overraskende at de to andre sier nei.

Mer om tariffoppgjøret

Les flere artikler

KONTAKT