Tariff 2019

Iverksettingsrundskriv - Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019

Iverksettingsrundskriv - Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019

KS’ hovedstyre og alle arbeidstakerorganisasjonene har nå vedtatt meklingsløsningen for mellomoppgjøret 2019. Resultatet kan dermed iverksettes.

Mellomoppgjøret 2019 – kommentarer til det endelige resultatet

Mellomoppgjøret 2019 – kommentarer til det endelige resultatet

I meklingen som kom i havn 23. mai sluttet Unio og Akademikerne seg til den forhandlingsløsning KS, LO og YS kom frem til i slutten av april. Det foreligger derfor nå et resultat for mellomoppgjøret som gjelder for alle fire forhandlingssammenslutninger.

Enighet i mekling for kommunal sektor – ingen streik

PRESSEMELDINGER

Enighet i mekling for kommunal sektor – ingen streik

– Jeg er glad vi klarte å unngå en streik, og har fått på plass samme avtale for alle grupper, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. KS, Unio og Akademikerne fikk torsdag kveld en løsning i meklingen for mellomoppgjøret i kommunal sektor.

Enighet om opprettelse av ny særavtale om pensjonsordninger

Enighet om opprettelse av ny særavtale om pensjonsordninger

Etter forhandlinger er KS, LO Kommune, YS-K, Unio og Akademikerne enige om opprettelsen av ny særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger.

KS og lærere

KS og lærere

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø korrigerer påstander fra leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder for Unio i kommunesektoren, Steffen Handal.

Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat

Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat

Alle Unios medlemsgrupper, og alle de ulike gruppene i Utdanningsforbundet, får økt reallønn i det resultatet Unio valgte å si nei til, sier KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området

Her finner du en oversikt over gjennomsnittslønn og lønnsutvikling for de ti stillingskodene i Hovedtariffavtalen med flest årsverk.

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019

KS har i natt blitt enige om en forhandlingsløsning med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjøret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. Den forhandlingsløsningen vi har fått med LO og YS er i tråd med prioriteringen hos KS’ medlemmer.

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2018

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2018

Tallgrunnlaget for årets tariffoppgjør er klart. Rapporten fra Kommunesektorens tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBSK) viser en årslønnsvekst fra 2017 til 2018 på 2,9 prosent.

Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne

PRESSEMELDINGER

Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne

- Jeg er veldig glad for at vi har fått til en løsning for to av forhandlingssammenslutningene i kommunesektoren for femte år på rad. Så er det tilsvarende skuffende og overraskende at de to andre sier nei.

Mer om tariffoppgjøret

Siste innspurt i mellomoppgjøret

Siste innspurt i mellomoppgjøret

LO kommune og YS kommune kom til enighet med KS innen fristen 30. april, mens Unio kommune og Akademikerne ikke godtok det siste tilbudet fra KS i årets mellomoppgjør. Oppgjøret med de to sammenslutningene ble derfor sendt til Riksmeklingsmannen.

Eksamensavvikling ved en eventuell streik

Spørsmål og svar i forbindelse med avvikling av eksamen ved en eventuell streik.

Unio streikerammer elever og helsetjenester dersom meklingen ikke fører frem

Unio streikerammer elever og helsetjenester dersom meklingen ikke fører frem

21 kommuner og alle fylkeskommunene unntatt Oppland og Hedmark vil rammes av streik fra fredag 24. mai dersom meklingen ikke fører frem innen fristen. Det viser streikeuttaket som KS nå har mottatt fra Unio. Totalt er det meldt 7047 ansatte ut i streik.

Tariff 2019 - Mekling med Unio og Akademikerne

Det ble natt til 1. mai brudd med Unio og Akademikerne og oppgjøret går derfor til mekling med dem. Meklingsfristen er 23. mai klokken 24.00 og en eventuell streik kan tidligst tre i kraft fra arbeidstidens start den 24. mai.

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

I et mellomoppgjør forhandles det normalt kun om lønn, men i år vil også avtalen om ny offentlig tjenestepensjon være et tema. Partene hadde sitt første møte onsdag 11. april, og utvekslet under møtet respektive krav og tilbud, se nederst.

- Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

PRESSEMELDINGER

- Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren.

Les flere artikler

KONTAKT